FieldCheck สามารถแชร์ข้อมูลให้กับสมาชิกในทีมของคุณได้อย่างไร

FieldCheck - Mobile Field Management Tools

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่แอปพลิเคชันของเรานำเสนอด้านล่าง

แชร์ข่าวในหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทันทีผ่านฟีเจอร์ข่าวออนไลน์

1. ผู้ดูแลระบบสร้างเนื้อหาข่าวที่จะแชร์ให้กับทีม

1. ผู้ดูแลระบบสร้างเนื้อหาข่าวที่จะแชร์ให้กับทีม

2. ทีมได้รับการแจ้งเตือนให้เปิดข่าวล่าสุดจากสํานักงานใหญ่

2. ทีมได้รับการแจ้งเตือนให้เปิดข่าวล่าสุดจากสํานักงานใหญ่

3. ผู้ดูแลระบบมีฟีเจอร์สำหรับวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการแชร์ผ่านการวิเคราะห์อัตราส่วนเปิด

3. ผู้ดูแลระบบมีฟีเจอร์สำหรับวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการแชร์ผ่านการวิเคราะห์อัตราส่วนเปิด

FieldCheck - Mobile Field Management Tools

การตั้งค่าเกี่ยวกับข้อความ

ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างข้อความเพื่อส่งได้ทันทีหรือกําหนดเวลาส่งในภายหลังได้อย่างง่ายดาย

FieldCheck - Mobile Field Management Tools

การแจ้งเตือน

ผู้ใช้มือถือได้รับการแจ้งเตือนไม่ให้พลาดข่าวสารจากสํานักงานใหญ่

FieldCheck - Mobile Field Management Tools

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทําความเข้าใจการอ่านเนื้อหาภายในทีม