FieldCheck สามารถทําให้งานการสอบบัญชีของคุณเป็นดิจิทัลได้อย่างไร

FieldCheck - Mobile Field Management Tools

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่แอปพลิเคชันของเรานำเสนอด้านล่าง

ส่งเสริมให้พนักงานรับผิดชอบงานภาคสนาม

1. เจ้าหน้าที่สอบบัญชีเช็กอินที่สถานที่ของร้านค้า

1. เจ้าหน้าที่สอบบัญชีเช็กอินที่สถานที่ของร้านค้า

2. เจ้าหน้าที่สอบบัญชีประเมินผลการปฏิบัติงานของร้านค้า สิ่งอํานวยความสะดวก หรือพนักงาน ตามรายการตรวจสอบแบบดิจิทัล

2. เจ้าหน้าที่สอบบัญชีประเมินผลการปฏิบัติงานของร้านค้า สิ่งอํานวยความสะดวก หรือพนักงาน ตามรายการตรวจสอบแบบดิจิทัล

3. เจ้าหน้าที่สอบบัญชีจะเห็นคะแนนการสอบบัญชีแบบเรียลไทม์ช่วยให้รู้จุดที่ต้องปรับปรุงได้ทันที

3. เจ้าหน้าที่สอบบัญชีจะเห็นคะแนนการสอบบัญชีแบบเรียลไทม์ช่วยให้รู้จุดที่ต้องปรับปรุงได้ทันที

4. งานติดตามผลจะถูกส่งไปยังทีมเป็นตั๋วให้พวกเขาใช้ในการทํางานตามที่ได้รับการรายงาน

4. งานติดตามผลจะถูกส่งไปยังทีมเป็นตั๋วให้พวกเขาใช้ในการทํางานตามที่ได้รับการรายงาน

5. คะแนนการสอบบัญชียังได้รับการปรับปรุงและวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ในระบบผู้ดูแลระบบ

5. คะแนนการสอบบัญชียังได้รับการปรับปรุงและวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ในระบบผู้ดูแลระบบ

FieldCheck - Mobile Field Management Tools

การจัดการด้วย GPS

ตรวจสอบข้อมูลทางภูมิศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยการนํา GPS มือถือมาใช้

FieldCheck - Mobile Field Management Tools

รายการตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชีดําเนินงานตามรายการตรวจสอบแบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานการสอบบัญชี

FieldCheck - Mobile Field Management Tools

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์และหลากหลายช่วยให้ผู้ใช้รับรู้ถึง จุดแข็ง / จุดอ่อน ของทีม

FieldCheck - Mobile Field Management Tools

การให้คะแนน

ฟีเจอร์การให้คะแนนในตัวช่วยให้ผลการสอบบัญชีที่ซับซ้อนแสดงเป็นแผ่นงานการประเมินที่ชัดเจน

FieldCheck - Mobile Field Management Tools

การจัดการตั๋ว

การดําเนินการติดตามผลจะออกเป็นตั๋วสําหรับทีมใช้ติดตามผลได้ทันที