FieldCheck
số hóa
công việc khảo sát chất lượng cửa hàng như thế nào?

Hệ thống QUẢN LÝ NHÂN VIÊN TIẾP THỊ tốt nhất | FieldCheck

Tìm hiểu thêm về tính năng bên dưới

Hỗ trợ nhân viên chủ động trong công việc thị trường của mình.

1. Nhân viên khảo sát check in tại cửa hàng

1. Nhân viên khảo sát check in tại cửa hàng

2. Nhân viên đánh giá hiệu quả hoạt động của cửa hàng, thiết bị và năng suất làm việc của nhân viên thông qua các danh sách kiểm tra kỹ thuật số.

2. Nhân viên đánh giá hiệu quả hoạt động của cửa hàng, thiết bị và năng suất làm việc của nhân viên thông qua các danh sách kiểm tra kỹ thuật số.

3. Nhân viên khảo sát có thể thấy được điểm đánh giá dựa trên thời gian thực để phát hiện những chỗ cần được cải thiện ngay lập tức.

3. Nhân viên khảo sát có thể thấy được điểm đánh giá dựa trên thời gian thực để phát hiện những chỗ cần được cải thiện ngay lập tức.

4.Các công việc cần làm tiếp theo sẽ được gửi đến các nhân viên chung nhóm, phòng ban dưới dạng ticket để họ nắm và có hành động phù hợp.

4.Các công việc cần làm tiếp theo sẽ được gửi đến các nhân viên chung nhóm, phòng ban dưới dạng ticket để họ nắm và có hành động phù hợp.

5. Điểm đánh giá cũng được cập nhật và phân tích dựa trên thời gian thực trên hệ thống Admin.

5. Điểm đánh giá cũng được cập nhật và phân tích dựa trên thời gian thực trên hệ thống Admin.

Hệ thống QUẢN LÝ NHÂN VIÊN TIẾP THỊ tốt nhất | FieldCheck

Quản lý định vị

Theo dõi vị trí hiệu quả nhờ tích hợp công nghệ định vị GPS

Hệ thống QUẢN LÝ NHÂN VIÊN TIẾP THỊ tốt nhất | FieldCheck

Danh Sách Đầu Mục

Nhân viên khảo sát có thể sử dụng danh sách kiểm tra kỹ thuật số để đánh giá hiệu quả hơn.

Hệ thống QUẢN LÝ NHÂN VIÊN TIẾP THỊ tốt nhất | FieldCheck

Phân tích dữ liệu

Các phân tích dữ liệu linh hoạt dựa trên thời gian thực giúp người dùng nhận biết được ưu điểm/nhược điểm của nhóm.

Hệ thống QUẢN LÝ NHÂN VIÊN TIẾP THỊ tốt nhất | FieldCheck

Chấm điểm

Tích hợp tính năng chấm điểm, kết quả khảo sát chất lượng dù phức tạp đều được thể hiện một cách trực quan và rõ ràng.

Hệ thống QUẢN LÝ NHÂN VIÊN TIẾP THỊ tốt nhất | FieldCheck

Quản lý rủi ro

Các vấn đề phát sinh được thông báo dưới dạng ticket (thẻ) đến các thành viên trong nhóm, phòng ban để kịp thời giải quyết.