FieldCheck | Tính năng công cụ

Sales / Order Management

Location Management

Attendance Control

Store Photo Collections

SKU / Price Check

E-learning

News

Thu thập dữ liệu

Admin Tools

Map View

Timeline

Photo

Data Analysis

Performance

BẠN MUỐN BIẾT THÔNG TIN CHI TIẾT?

Tối ưu việc theo dõi hoạt động nhân viên thị trường / nhân viên kinh doanh check-in vị trí online. Chống giả lập định vị

Quản lý định vị

Nhân viên thị trường / nhân viên kinh doanh check-in vị trí của mình để hệ thống ghi nhận dữ liệu báo cáo, giúp việc theo dõi hoạt động nhân viên tốt hơn. Tích hợp tính năng chống việc giả lập vị trí định vị.

 • Quản lý định vị GPS
 • Phát hiện việc giả lập vị trí định vị
 • Tạo lập lộ trình
Giao diện Danh mục công việc kỹ thuật số thân thiện, giúp theo dõi và đánh giá chất lượng công việc của cá nhân hoặc đội nhóm

Giám sát bán lẻ (Checklist kỹ thuật số)

Danh sách kiểm tra (Checklist) kỹ thuật số giúp giám định chất lượng công việc ngoài thị trường. Tính năng chấm điểm trực quan dễ hiểu. Bạn có thể chia sẻ ghi chú và theo dõi các hoạt động nhóm.

 • Chấm điểm
 • Ghi chú việc cần làm
 • Kiểm duyệt bởi giám sát viên
 • Tạo bảng câu hỏi kiểm tra linh hoạt
Nhân viên trưng bày sản phẩm dễ dàng kiểm tra tình trạng triển khai trưng bày của các cửa hàng, đảm bảo theo sát kế hoạch

Quản lý chấm công

Đơn giản hoá việc xin nghỉ phép với ứng dụng di động để gỡ bỏ quy trình xét duyệt thủ công cũng như quản lý bằng bảng tính. Xin nghỉ phép cũng như duyệt phép ngay trên ứng dụng di động

 • Đa dạng loại yêu cầu xin nghỉ phép
 • Quản lý ngày phép tự động
 • Hỗ trợ xin nghỉ phép theo giờ hay nửa ngày
Theo dõi sát năng suất nhân viên bằng ứng dụng và các công cụ quản lý. Tất cả dữ liệu được báo cáo dựa trên thời gian thực

Quản lý năng suất

View staff s performance both from app and administration tools for the next actions. All the data are reflected real-time

 • Quản lý doanh số / huê hồng
 • Năng suất của nhân viên / cửa hàng
 • Chế độ xem theo nhóm
 • Giao diện người dùng dạng biểu đồ giúp dễ dàng phân tích

TÌM HIỂU CÁCH FIELDCHECK SỐ HÓA DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG CỦA BẠN

Admin functionality of mobile field management tools for sales & promoters

Map view to manage field effectively

Timeline to manage field effectively

Photo to manage field effectively

Data analysis to manage field effectively