FieldCheck | Hệ thống nhiệm vụ của người giám sát tốt nhất

Đối Với Công Ty Điện Tử

BẠN MUỐN BIẾT THÔNG TIN CHI TIẾT?

FieldCheck
ĐƠN GIẢN HÓA
CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI GIÁM SÁT NHƯ THẾ NÀO?

Hệ thống QUẢN LÝ NHÂN VIÊN TIẾP THỊ tốt nhất | FieldCheck

Tìm hiểu thêm về tính năng bên dưới

Cho phép người giám sát của bạn có thể nhanh chóng truy cập vào dữ liệu hiệu suất quan trọng

Đối Với Công Ty Điện Tử

Các công cụ di động của chúng tôi giúp giám sát viên dễ dàng lập kế hoạch và gửi những kế hoạch đó đến nhân viên của mình, qua đó giúp nhân viên biết mình cần làm gì một cách chính xác và rõ ràng hơn.

Quản lý  thiết lập  và gửi danh sách các khách hàng cần viếng thăm cho nhân viên thị trường

1. Quản lý thiết lập và gửi danh sách các khách hàng cần viếng thăm cho nhân viên thị trường.

Trên thiết bị di động của nhân viên thị trường sẽ hiển thị danh sách các khách hàng cần viếng thăm

2. Trên thiết bị di động của nhân viên thị trường sẽ hiển thị danh sách các khách hàng cần viếng thăm.

Nhân viên thị trường viếng thăm cửa hàng và hoàn tất các công việc trước khi đến địa điểm tiếp theo

3. Nhân viên thị trường viếng thăm cửa hàng và hoàn tất các công việc trước khi đến địa điểm tiếp theo

Dữ liệu được ghi nhận và giám sát viên có thể phân tích nó bằng công cụ quản lý

4. Dữ liệu được ghi nhận và giám sát viên có thể phân tích nó bằng công cụ quản lý.

Hệ thống QUẢN LÝ NHÂN VIÊN TIẾP THỊ tốt nhất | FieldCheck

Danh Sách Đầu Mục

Giám sát viên sẽ được quyền truy cập vào các danh mục kiểm tra trên di động để nhập đánh giá nhanh. Thông tin này cũng đồng thời xuất hiện trên màn hình của quản lý.

Hệ thống QUẢN LÝ NHÂN VIÊN TIẾP THỊ tốt nhất | FieldCheck

Theo Dõi Hiệu Suất Công Việc

Dữ liệu được thu thập bởi giám sát viên được quản lý và phân tích theo vùng, cửa hàng và các bộ lọc khác giúp người quản lý nắm được kết quả kinh doanh của cửa hang 1 cách hiệu quả hơn.

Hệ thống QUẢN LÝ NHÂN VIÊN TIẾP THỊ tốt nhất | FieldCheck

Phân Tích Nhiều Cấp

Dữ liệu thu thập được có thể được phân tích bằng biểu đồ ở bảng điều khiển của FieldCheck nhằm nhanh chóng cung cấp cho doanh nghiệp những gợi ý cần thiết.

Hệ thống QUẢN LÝ NHÂN VIÊN TIẾP THỊ tốt nhất | FieldCheck

Admin Tools

Bộ công cụ quản lý tất cả trong một giúp công việc thị trường của bạn trở nên minh bạch và cải thiện PDCA của bạn.