How can our solutions help your business?

จัดการการขายของคุณให้ดีขึ้น

เสริมความแข็งแกร่งให้การจัดการโปรโมเตอร์ของคุณ

ลดความซับซ้อนงานของหัวหน้างานของคุณ

Track your merchandising tasks

ช่วยเพิ่มการรวบรวมข้อมูลของคุณ

ได้รับความไว้วางใจจากหลากหลายองค์กร

แบรนด์จากอุตสาหกรรมต่างๆ หันมาใช้ระบบดิจิตัล โดยดำเนินงานภาคสนามด้วย FieldCheck

แบรนด์จากอุตสาหกรรมต่างๆ หันมาใช้ระบบดิจิตัล โดยดำเนินงานภาคสนามด้วย FieldCheck แบรนด์จากอุตสาหกรรมต่างๆ หันมาใช้ระบบดิจิตัล โดยดำเนินงานภาคสนามด้วย FieldCheck แบรนด์จากอุตสาหกรรมต่างๆ หันมาใช้ระบบดิจิตัล โดยดำเนินงานภาคสนามด้วย FieldCheck แบรนด์จากอุตสาหกรรมต่างๆ หันมาใช้ระบบดิจิตัล โดยดำเนินงานภาคสนามด้วย FieldCheck แบรนด์จากอุตสาหกรรมต่างๆ หันมาใช้ระบบดิจิตัล โดยดำเนินงานภาคสนามด้วย FieldCheck แบรนด์จากอุตสาหกรรมต่างๆ หันมาใช้ระบบดิจิตัล โดยดำเนินงานภาคสนามด้วย FieldCheck
แบรนด์จากอุตสาหกรรมต่างๆ หันมาใช้ระบบดิจิตัล โดยดำเนินงานภาคสนามด้วย FieldCheck แบรนด์จากอุตสาหกรรมต่างๆ หันมาใช้ระบบดิจิตัล โดยดำเนินงานภาคสนามด้วย FieldCheck แบรนด์จากอุตสาหกรรมต่างๆ หันมาใช้ระบบดิจิตัล โดยดำเนินงานภาคสนามด้วย FieldCheck แบรนด์จากอุตสาหกรรมต่างๆ หันมาใช้ระบบดิจิตัล โดยดำเนินงานภาคสนามด้วย FieldCheck แบรนด์จากอุตสาหกรรมต่างๆ หันมาใช้ระบบดิจิตัล โดยดำเนินงานภาคสนามด้วย FieldCheck แบรนด์จากอุตสาหกรรมต่างๆ หันมาใช้ระบบดิจิตัล โดยดำเนินงานภาคสนามด้วย FieldCheck

คุณสามารถจัดการงานภาคสนามของคุณดีพอหรือไม่?
FieldCheck เป็นเครื่องมือโซลูชันด้านการขายและการตลาดบนมือถือที่ช่วยปรับปรุงการจัดการและการสื่อสารกับพนักงานภาคสนามของคุณผ่านเทคโนโลยีมือถือและข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับบริการของเรา

จัดการการขายของคุณให้ดีขึ้น

FieldCheck ช่วยลดความยุ่งยากในการขาย โดยให้พนักงานดูแลงานประจำของพวกเขาผ่านแอปมือถือ รวมถึงการรับคำสั่งซื้อ การตรวจสอบสต็อก และการวางแผนเส้นทาง ผู้จัดการสามารถจับที่อยู่ของพนักงานผ่านการจัดการตำแหน่ง GPS

เสริมความแข็งแกร่งให้การจัดการโปรโมเตอร์ของคุณ

FieldCheck ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโปรโมเตอร์ โดยแปลงงานของพวกเขาให้เป็นดิจิทัลและเลิกใช้ปากกา และกระดาษที่ล้าสมัย คุณจะสามารถแบ่งปันข้อมูลส่งเสริมการขายในแบบเรียลไทม์กับโปรโมเตอร์ ในขณะที่รับข้อมูลการขายแบบเรียลไทม์และข้อมูลของคู่แข่งได้ทันที

FieldCheck ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโปรโมเตอร์ โดยแปลงงานของพวกเขาให้เป็นดิจิทัลและเลิกใช้ปากกา และกระดาษที่ล้าสมัย คุณจะสามารถแบ่งปันข้อมูลส่งเสริมการขายในแบบเรียลไทม์กับโปรโมเตอร์ ในขณะที่รับข้อมูลการขายแบบเรียลไทม์และข้อมูลของคู่แข่งได้ทันที

ลดความซับซ้อนงานของหัวหน้างานของคุณ

FieldCheck ช่วยให้งานของหัวหน้างานง่ายขึ้น รายการตรวจสอบทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้และแสดงผ่านหน้าจอมือถือ เพื่อติดตามประสิทธิภาพของร้านค้าแต่ละแห่ง ข้อมูลที่พร้อมสำหรับใช้ในการวิเคราะห์หลายระดับ

การตรวจสอบทางดิจิทัลที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ

รายการตรวจสอบดิจิทัลภาคสนามสำหรับงานตรวจสอบและประเมินผล คุณลักษณะการให้คะแนนที่ง่ายเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นจดบันทึกสำหรับการดำเนินการติดตามผลที่ชัดเจนระหว่างทีม ไม่มีเอกสารอีกต่อไปสำหรับการทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ติดตามงานขายสินค้าของคุณ

มีฟีเจอร์คอลเลกชั่นภาพถ่ายของ FieldCheck ให้ความโปร่งใสโดยสมบูรณ์ ในขณะที่ให้การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าของคุณช่วยติดตามความคืบหน้าในการขายสินค้าในร้านค้าให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มีฟีเจอร์คอลเลกชั่นภาพถ่ายของ FieldCheck ให้ความโปร่งใสโดยสมบูรณ์ ในขณะที่ให้การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าของคุณช่วยติดตามความคืบหน้าในการขายสินค้าในร้านค้าให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ขอและอนุมัติบนมือถือ

ขอวันหยุดได้ง่ายจากการทำผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ
ทั้งการขอทำงานนอกเวลา และการอนุมัติสามารถทำได้ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ ทำได้ออนไลน์ ไม่มีเขียนบนกระดาษตารางงานที่ใช้เวลานานอีกต่อไป

แบ่งปันข้อมูลได้ทันที

แบ่งปันข้อมูลที่จำเป็น เช่น ผลิตภัณฑ์ใหม่ โปรโมชันล่าสุดกับพนักงานหน้าร้านเพื่อการดำเนินการที่ดียิ่งขึ้น
ติดตามสถานะการอ่าน และผสมผสานกับคุณลักษณะอีเลิร์นนิงเพื่อการดำเนินการที่ดียิ่งขึ้น

ช่วยเพิ่มการรวบรวมข้อมูลของคุณ

FieldCheck เปลี่ยนการเก็บข้อมูลด้วยปากกาและกระดาษแบบเดิมๆ ให้เป็นวิธีที่ทันสมัยกว่า โดยใช้อุปกรณ์พกพา
พนักงานหน้าร้านสามารถป้อนข้อมูลผ่านหน้าจอมือถือตามแบบสอบถามอัตโนมัติได้
ระบบผู้ดูแลของ FieldCheck มาพร้อมกับฟังก์ชันตรวจสอบการฉ้อโกงที่จำเป็นทั้งหมด รวมทั้งให้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ยอดเยี่ยม

FieldCheck เปลี่ยนการเก็บข้อมูลด้วยปากกาและกระดาษแบบเดิมๆ ให้เป็นวิธีที่ทันสมัยกว่า โดยใช้อุปกรณ์พกพา
พนักงานหน้าร้านสามารถป้อนข้อมูลผ่านหน้าจอมือถือตามแบบสอบถามอัตโนมัติได้
ระบบผู้ดูแลของ FieldCheck มาพร้อมกับฟังก์ชันตรวจสอบการฉ้อโกงที่จำเป็นทั้งหมด รวมทั้งให้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ยอดเยี่ยม

เป็นที่รักของพนักงานภาคสนามในอุตสาหกรรมต่างๆ

Angela
Philippines
This app helps us a lot in managing our promoters. We can easily check their attendance on the system real-time with anti-fraud feature, so that we can rest assured about the reliability of the figures. Great app to use.
FieldCheck - Mobile Field Management Tools FieldCheck - Mobile Field Management Tools FieldCheck - Mobile Field Management Tools FieldCheck - Mobile Field Management Tools FieldCheck - Mobile Field Management Tools
Eesing
Singapore
This app is good to use and works for me to track my tasks. I can use this app to check-in and request time-off easily. I can find my activities recorded on the system clearly and the results of my performance with high transparency.
FieldCheck - Mobile Field Management Tools FieldCheck - Mobile Field Management Tools FieldCheck - Mobile Field Management Tools FieldCheck - Mobile Field Management Tools FieldCheck - Mobile Field Management Tools
Arthit
Thailand
Good app. There is no difficulty for me to use. All my tasks are listed on the main interface, easy to find and use. I love the offline mode as sometimes I work in an unstable Internet environment. This app allows me to complete my tasks. All the figures could be uploaded later.
FieldCheck - Mobile Field Management Tools FieldCheck - Mobile Field Management Tools FieldCheck - Mobile Field Management Tools FieldCheck - Mobile Field Management Tools FieldCheck - Mobile Field Management Tools
Hoang Van Man
Viet Nam
Ứng dụng là công cụ hỗ trợ đắc lực cho tôi, giúp tôi kiểm tra mỗi ngày. Tôi không cần báo cáo doanh số bán hàng bằng giấy nữa. Hệ thống sẽ ghi nhận dữ liệu ngay khi tôi nhập số sản phẩm bán được.
FieldCheck - Mobile Field Management Tools FieldCheck - Mobile Field Management Tools FieldCheck - Mobile Field Management Tools FieldCheck - Mobile Field Management Tools FieldCheck - Mobile Field Management Tools

ข่าวล่าสุดจาก FieldCheck

ตรวจสอบข่าวสารล่าสุดจากทีมงาน FieldCheck

6 Biggest Challenges For Retail Store Operations In 2023
Are you in the retail store business? Find out the top 6 biggest challenges for retail store operations in 2023.
5 Reasons to Use Retail Chain Management Software
Store chain management software is a tool to help retailers manage their branches well and support sales and store business more efficiently and conveniently.
Top 7 Retail Merchandising Software 2023
Do you seek top retail merchandising software with the highest standards? You are in the right place. Check out today's article for helpful information. 

เรายินดีที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสาธิตสดแก่คุณ ให้ FieldCheck ช่วยคุณในการยกระดับการดำเนินการขายของคุณไปอีกระดับ