Tích hợp Google Maps

Tích hợp Google Maps

FieldCheck tích hợp chức năng định vị GPS và Google Maps để đảm bảo mang lại những thông tin trung thực nhất khi thực hiện các khảo sát ngoại tuyến (offline) hoặc hoạt động đo lường bán lẻ (retail audit). Nhân viên thị trường của chúng tôi check in tại địa chỉ cửa hàng từ danh sách Google Maps đề xuất để báo cáo địa điểm mà họ đã thực hiện phỏng vấn. Dữ liệu của chúng tôi là tuyệt đối trung thực, được thu từ những cuộc phỏng vấn thật tại những địa điểm xác định.

Chuyển lời nói thành văn bản

Chuyển lời nói thành văn bản

Những câu trả lời phỏng vấn của người tiêu dùng có chứa rất nhiều thông tin có ích cho doanh nghiệp, tuy nhiên, nhiều thông tin lại bị ẩn đi khi người phỏng vấn tóm lược lại câu trả lời của đáp viên trong quá trình ghi chép. FieldCheck cung cấp chức năng Chuyển lời nói thành văn bản, giúp ghi âm lại các câu trả lời của đáp viên và tự động xuất ra dạng văn bản. Tính năng này giúp chúng tôi có thể lấy được những thông tin sâu hơn, đầy đủ hơn từ người tiêu dùng để có thể mang lại những phân tích thị trường hữu ích nhất cho doanh nghiệp.


Fatal error: Uncaught yii\web\HeadersAlreadySentException: Headers already sent in /var/www/fieldcheck.biz/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php on line 433. in /var/www/fieldcheck.biz/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php:368 Stack trace: #0 /var/www/fieldcheck.biz/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php(341): yii\web\Response->sendHeaders() #1 /var/www/fieldcheck.biz/vendor/yiisoft/yii2/web/ErrorHandler.php(136): yii\web\Response->send() #2 /var/www/fieldcheck.biz/vendor/yiisoft/yii2/base/ErrorHandler.php(288): yii\web\ErrorHandler->renderException(Object(yii\base\ErrorException)) #3 [internal function]: yii\base\ErrorHandler->handleFatalError() #4 {main} thrown in /var/www/fieldcheck.biz/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php on line 368