FieldCheck | Quản lý doanh số bán hàng

Đối Với Lĩnh Vực Ăn Uống

BẠN MUỐN BIẾT THÔNG TIN CHI TIẾT?

-------------- CHUỖI BÁN LẺ --------------

VISUAL MERCHANDISING - CÁCH TĂNG TRƯỞNG DOANH SỐ VÀ HIỆU QUẢ TIẾP THỊ

Visual Merchandising đang càng ngày cho thấy được tầm quan trọng trong việc thúc đẩy kết quả của sales và marketing đối với các cửa hàng hiện nay. Một số tiêu điểm trong e-book gồm có:

tăng doanh số với visual merchandising

  • Khái niệm về Visual Merchandising
  • Giá trị và lợi ích của Visual Merchandising đối với nhà bán lẻ và các nhãn hàng
  • Ứng dụng storytelling vào Visual Merchandising
  • Làm thế nào để tối ưu các chiến lược trưng bày - Visual Merchandising