Số Hóa Quy Trình Kiểm Kê Kho Hàng | Phần Mềm Quản Lý Công Việc

Sales / Order Management

Location Management

Attendance Control

Store Photo Collections

SKU / Price Check

E-learning

News

Thu thập dữ liệu

Admin Tools

Map View

Timeline

Photo

Data Analysis

Performance

BẠN MUỐN BIẾT THÔNG TIN CHI TIẾT?

Kiểm kê hàng tồn kho, chất lượng thiết bị được thực hiện trên giấy, dẫn đến sự rời rạc số liệu và chất lượng kiểm kê kém

Các vấn đề

Tất cả các công việc giám sát như kiểm kê hàng tồn kho cũng như chất lượng máy móc thiết bị được thực hiện trên giấy. Các số liệu không được tổng hợp và kết quả thu được không thể phục vụ cho việc quản lý chất lượng

Cấp quản lý nắm bắt kết quả giám sát tốt hơn nhờ vào việc theo dõi sát tiến độ và dữ liệu đồng bộ trên hệ thống FieldCheck.

Hiệu quả

Sau khi ứng dụng giải pháp, kết quả khảo sát được tổng hợp trên hệ thống giúp việc kiểm tra tình hình hoạt động tốt hơn. Hiện tại, các quản lý có thể nắm kết quả khảo sát hiệu quả hơn.

Được tin cậy bởi nhiều doanh nghiệp

FieldCheck đã chứng minh được giá trị của mình khi cùng các nhãn hàng ở nhiều lĩnh vực khác nhau giải quyết những vấn đề mà họ gặp phải, cộng tác và phát triển cùng nhau.

Admin functionality of mobile field management tools for sales & promoters

Map view to manage field effectively

Timeline to manage field effectively

Photo to manage field effectively

Data analysis to manage field effectively


Fatal error: Uncaught yii\web\HeadersAlreadySentException: Headers already sent in /var/www/fieldcheck.biz/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php on line 433. in /var/www/fieldcheck.biz/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php:368 Stack trace: #0 /var/www/fieldcheck.biz/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php(341): yii\web\Response->sendHeaders() #1 /var/www/fieldcheck.biz/vendor/yiisoft/yii2/web/ErrorHandler.php(136): yii\web\Response->send() #2 /var/www/fieldcheck.biz/vendor/yiisoft/yii2/base/ErrorHandler.php(288): yii\web\ErrorHandler->renderException(Object(yii\base\ErrorException)) #3 [internal function]: yii\base\ErrorHandler->handleFatalError() #4 {main} thrown in /var/www/fieldcheck.biz/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php on line 368