Phần Mềm Báo Cáo Doanh Số | Phần Mềm Quản Lý Chuỗi Cửa Hàng

Sales / Order Management

Location Management

Attendance Control

Store Photo Collections

SKU / Price Check

E-learning

News

Thu thập dữ liệu

Admin Tools

Map View

Timeline

Photo

Data Analysis

Performance

BẠN MUỐN BIẾT THÔNG TIN CHI TIẾT?

Nhân viên tiếp thị báo cáo doanh số qua ứng dụng nhắn tin, sau đó nhân viên khác nhập thủ công các số liệu trên Excel

Các vấn đề

Các nhân viên tiếp thị được chỉ định đến các cửa hàng điện gia dụng lớn để tăng doanh số bán hàng. Họ chịu trách nhiệm báo cáo doanh số bán hàng qua ứng dụng nhắn tin. Sau đó, bộ phận hành chính văn phòng sẽ nhập thủ công các số liệu trên Excel.

Các nhà quản lý nắm bắt xu hướng bán hàng, có được cái nhìn chuyên sâu, đồng thời hiểu rõ năng suất của nhân viên tiếp thị

Hiệu quả

Các quản lý nắm bắt được tình hình bán hàng dựa trên thời gian thực với các tính năng phân tích khác nhau trên công cụ Admin. Họ có thể biết được năng suất làm việc của nhân viên tiếp thị như thế nào một cách hiệu quả hơn, phục vụ cho việc quản lý nhân sự tốt hơn.

Được tin cậy bởi nhiều doanh nghiệp

FieldCheck đã chứng minh được giá trị của mình khi cùng các nhãn hàng ở nhiều lĩnh vực khác nhau giải quyết những vấn đề mà họ gặp phải, cộng tác và phát triển cùng nhau.

Admin functionality of mobile field management tools for sales & promoters

Map view to manage field effectively

Timeline to manage field effectively

Photo to manage field effectively

Data analysis to manage field effectively