Phần Mềm Quản Lý Chấm Công Nhân Viên | Phần Mềm Quản Lý Công Việc

Sales / Order Management

Location Management

Attendance Control

Store Photo Collections

SKU / Price Check

E-learning

News

Thu thập dữ liệu

Admin Tools

Map View

Timeline

Photo

Data Analysis

Performance

BẠN MUỐN BIẾT THÔNG TIN CHI TIẾT?

Nhân viên thị trường cần gửi hình chụp với cửa hàng để điểm danh, nhưng các quản lý không thể theo dõi báo cáo của nhân viên

Các vấn đề

Các nhân viên thị trường phải gửi hình ảnh của họ chụp với cửa hàng để chứng minh họ có đến cửa hàng và làm việc. Các quản lý gặp khó khăn trong công tác quản lý báo cáo của nhân viên thị trường.

Tiết kiệm thời gian kiểm tra cho cấp quản lý, để tập trung vào công việc tăng doanh thu, đồng thời quản lý chấm công hiệu quả

Hiệu quả

Các quản lý và giám sát viên giảm đáng kể được thời gian dành cho việc kiểm tra hình ảnh để làm các công việc quan trọng khác. Nhãn hàng có thể quản lý tình hình làm việc của nhân viên thị trường hiệu quả hơn.

Được tin cậy bởi nhiều doanh nghiệp

FieldCheck đã chứng minh được giá trị của mình khi cùng các nhãn hàng ở nhiều lĩnh vực khác nhau giải quyết những vấn đề mà họ gặp phải, cộng tác và phát triển cùng nhau.

Admin functionality of mobile field management tools for sales & promoters

Map view to manage field effectively

Timeline to manage field effectively

Photo to manage field effectively

Data analysis to manage field effectively