Phần Mềm Kiểm Tra Chất Lượng Cửa Hàng | Phần Mềm Quản Lý Chuỗi Cửa Hàng

Sales / Order Management

Location Management

Attendance Control

Store Photo Collections

SKU / Price Check

E-learning

News

Thu thập dữ liệu

Admin Tools

Map View

Timeline

Photo

Data Analysis

Performance

BẠN MUỐN BIẾT THÔNG TIN CHI TIẾT?

Kiểm tra chất lượng hơn 300 cửa hàng bằng giấy và báo cáo qua email, dẫn đến khó khăn trong việc theo dõi luồng công việc

Các vấn đề

Chuỗi cửa hàng với hơn 300 cơ sở hoạt động sử dụng giấy để khảo sát chất lượng cửa hàng. Danh sách kiểm tra được lưu dưới dạng hình ảnh và chia sẻ qua email. Quy trình này dẫn đến khó khăn trong việc quản lý, theo dõi cũng như chia sẻ trong chuỗi cửa hàng.

Quá trình khảo sát chất lượng dễ dàng hơn và nhà quản lý có thể theo dõi sát kết quả để đưa ra giải pháp nhanh chóng.

Hiệu quả

Việc khảo sát chất lượng trở nên hiệu quả hơn nhờ vào việc chia sẻ và phân tích kết quả khảo sát dễ dàng dựa trên số điểm đánh giá. Các quản lý cửa hàng có thể chia sẻ các việc cần làm tiếp theo sau khi kiểm tra.

Được tin cậy bởi nhiều doanh nghiệp

FieldCheck đã chứng minh được giá trị của mình khi cùng các nhãn hàng ở nhiều lĩnh vực khác nhau giải quyết những vấn đề mà họ gặp phải, cộng tác và phát triển cùng nhau.

Admin functionality of mobile field management tools for sales & promoters

Map view to manage field effectively

Timeline to manage field effectively

Photo to manage field effectively

Data analysis to manage field effectively