Quản Lý Trưng Bày Cho Cửa Hàng Bán Lẻ

Sales / Order Management

Location Management

Attendance Control

Store Photo Collections

SKU / Price Check

E-learning

News

Thu thập dữ liệu

Admin Tools

Map View

Timeline

Photo

Data Analysis

Performance

BẠN MUỐN BIẾT THÔNG TIN CHI TIẾT?

Nhân viên thị trường chụp hình các vấn đề và gửi qua ứng dụng nhưng quản lý không nắm rõ vấn đề để có hướng giải quyết

Các vấn đề

Nhân viên thị trường chụp hình các vấn đề phát sinh và gửi chúng qua ứng dụng nhắn tin nhưng quản lý không hiểu được xu hướng trưng bày hàng hóa hay không biết hành động cần làm tiếp theo là gì

Các cấp quản lý và nhân viên trưng bày có thể kiểm tra việc triển khai trưng bày và chất lượng cửa hàng để hành động kịp thời

Hiệu quả

Nhờ vào đó, các bên liên quan có thể theo dõi tình hình triển khai trưng bày sản phẩm cũng như chất lượng của cửa hàng dễ dàng. Nhân viên phụ trách trưng bày sản phẩm có thể làm việc hiệu quả hơn nhờ vào danh sách kiểm tra kỹ thuật số

Được tin cậy bởi nhiều doanh nghiệp

FieldCheck đã chứng minh được giá trị của mình khi cùng các nhãn hàng ở nhiều lĩnh vực khác nhau giải quyết những vấn đề mà họ gặp phải, cộng tác và phát triển cùng nhau.

Admin functionality of mobile field management tools for sales & promoters

Map view to manage field effectively

Timeline to manage field effectively

Photo to manage field effectively

Data analysis to manage field effectively