Chúng tôi vinh hạnh giới thiệu tính năng mới - Xem Lịch Làm Việc Theo Tuần - giúp bạn quản lý nhân viên hiện trường và tối ưu hóa hoạt động vận hành. Tính năng cho phép người dùng có thể kiểm tra lịch sử và kế hoạch làm việc theo tuần, giúp tối ưu hóa việc lập kế hoạch và theo dõi hiệu suất làm việc của họ.