Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các tính năng mới giúp bạn quản lý nhân viên hiện trường và hoạt động tốt hơn.

Báo cáo PDF 

phần mềm quản lý nhân viên thị trường FieldCheck

Tính năng này cung cấp báo cáo cho các nhiệm vụ như kiểm tra chất lượng cửa hàng, để có thể chia sẻ với các bên liên quan. Báo cáo hiển thị tất cả dữ liệu chi tiết giúp công việc quản lý và theo dõi trở nên tốt hơn. Cấp quản lý có thể tải xuống báo cáo và ký tên xác nhận vào ô chữ ký (nếu cần).

Cách thức hoạt động

 

phần mềm quản lý nhân viên thị trường FieldCheck

Admin nhấn chọn nút tạo báo cáo mới cho nhiệm vụ

phần mềm quản lý nhân viên thị trường FieldCheck

Chọn các thông tin cần thể hiện trong báo cáo và nhấn Download để tải về

 

phần mềm quản lý nhân viên thị trường FieldCheck

Báo cáo PDF được tạo tự động, phục vụ việc theo dõi và chia sẻ tốt hơn

 

 Phát hiện GPS giả

phần mềm quản lý nhân viên thị trường FieldCheck

Tính năng phát hiện giả lập GPS ngăn các nhân viên hiện trường báo cáo gian dối về thời gian check in/out của mình. Khi trường hợp không trung thực này bị phát hiện, nhân viên sẽ bị khóa đăng nhập. Ngoài ra, sẽ có một thông báo trên công cụ Admin giúp cấp quản lý phát hiện nhân viên check in/out giả nhanh chóng và kịp thời.

Cách thức hoạt động

 

phát hiện IP giả

Nhân viên sử dụng ứng dụng giả lập GPS để gian dối trong báo cáo chấm công

phần mềm phát hiện fake IP

Hệ thống phát hiện và tự động ghi nhận hành vi gian lận trên hệ thống

Hợp nhất nhiệm vụ

hợp nhất nhiệm vụ

Tính năng hợp nhất nhiều nhiệm vụ khác nhau thành một tác vụ duy nhất được thể hiện trên di động. Giám sát viên có thể nhấn chọn vào nhiệm vụ đã tổng hợp để đánh giá nhiều nhiệm vụ nhỏ khác. Tính năng cho phép kiểm tra lịch sử làm việc và trạng thái thực hiện, cũng như đưa ra bảng tóm tắt về các nhiệm vụ được gian, thời hạn và kết quả đánh giá từ giám sát viên.

 Cách thức hoạt động

 

phần mềm quản lý nhân viên thị trường

Nhiệm vụ được hợp nhất được thể hiện trên danh sách ở màn hình chính

 

phần mềm quản lý nhân viên thị trường FieldCheck

Khi chọn nhiệm vụ hợp nhất, danh sách các nhiệm vụ liên quan sẽ được hiển thị với thông tin chi tiết

 

phần mềm quản lý nhân viên thị trường FieldCheck

Nhấn vào nhiệm vụ người dùng muốn thực hiện

Tải lên nhiều hình ảnh một lúc

tải hình ảnh hàng loạt

Tính năng cho phép việc tải lên nhiều hình ảnh cùng một lúc, hỗ trợ quản lý sản phẩm và bán hàng trực quan.

Cách thức hoạt động

 

phần mềm quản lý nhân viên thị trường FieldCheck

Admin nhấn chọn vào tiêu chuẩn bán hàng trực quan để tải hình

 

phần mềm FieldCheck

Chọn tất cả hình liên quan đã được đặt tên theo ID của tiêu chuẩn để tải lên

 

phần mềm FieldCheck

Nhấn Submit để tải hình ảnh

 

Xem hiệu suất làm việc theo nhiệm vụ/cửa hàng

 

quản lý hiệu suất

Tính năng cho phép người dùng và cấp quản lý theo dõi hiệu suất. làm việc ngay trên thiết bị cá nhân. Họ có thể chọn xem theo nhiệm vụ hoặc cửa hàng. Ngoài ra còn có biểu độ dạng đường để có trải nghiệm nhìn trực quan.

 Cách thức hoạt động

quản lý hiệu suất nhân viên bằng phần mềm

Người dùng có thể chọn nút xem hiệu suất làm việc

 

theo dõi hiệu suất cửa hàng

Có thể chuyển xem hiệu suất theo nhiệm vụ/cửa hàng

 

theo dõi hiệu suất nhân viên bằng phần mềm

Hiệu suất hoạt động cửa hàng được thể hiện dưới dạng biểu đồ đường kèm thông tin chi tiết

 

Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Liên hệ ngay