quản lý dữ liệu với giải pháp số

Quy trình tải xuống dữ liệu được thay đổi để nền tảng hoạt động tốt hơn

Để giữ cho nền tảng hoạt động tốt, chúng tôi đã tiến hành một số thay đổi về tính năng như bên dưới.

1. Thay thế cách tải dữ liệu trực tiếp bằng cách tải qua email

Khi bạn tải xuống dữ liệu sơ cấp từ tác vụ, liên kết dữ liệu sẽ được gửi qua liên kết email, thay vì tải xuống trực tiếp. Không có thay đổi về nội dung dữ liệu. (Trong trường hợp nhiều dữ liệu, hệ thống sẽ có thể mất vài phút để gửi email).

quản lý dữ liệu với giải pháp số

2. Dữ liệu được chọn sẽ hiển thị trên trang dòng thời gian cho cả thiết bị di động và web

Chúng tôi sẽ hiển thị thông tin đã chọn trên trang dòng thời gian. Thông tin hiển thị có thể được cấu hình trên trang quản trị. Vui lòng nhấn vào link này để tìm hiểu cách thiết lập. 

quản lý dữ liệu với giải pháp số

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Liên hệ ngay


Fatal error: Uncaught yii\web\HeadersAlreadySentException: Headers already sent in /var/www/fieldcheck.biz/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php on line 433. in /var/www/fieldcheck.biz/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php:368 Stack trace: #0 /var/www/fieldcheck.biz/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php(341): yii\web\Response->sendHeaders() #1 /var/www/fieldcheck.biz/vendor/yiisoft/yii2/web/ErrorHandler.php(136): yii\web\Response->send() #2 /var/www/fieldcheck.biz/vendor/yiisoft/yii2/base/ErrorHandler.php(288): yii\web\ErrorHandler->renderException(Object(yii\base\ErrorException)) #3 [internal function]: yii\base\ErrorHandler->handleFatalError() #4 {main} thrown in /var/www/fieldcheck.biz/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php on line 368